ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ ЗА ГОРЕНЕ
       .....................................................................

 • Сиера Трейд Груп е вносител и износител на първокачествени ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ за горене.  Наши партньори са водещи производители от България, Австрия, Сърбия и Румъния за които качеството на продукцията е на първо място.

 • Дървесните пелети са вид твърдо гориво във формата на малки цилиндрични гранули, произведени от дървесни отпадъци или целулоза. Отоплението на пелетите притежава предимства, като например автоматичното подаване на гориво към горелката и сравнително малкия отпаден продукт вследствие на горенето. Освен от дървесни отпадъци, трици и др, пелети могат да бъдат произвеждани и от суров дървен материал. Същинският процес на производство на пелети включва следните няколко етапа – едро смилане на дървесината, сушене, ситно смилане, пресоване, охлаждане и пакетиране или складиране, като при използването на суха дървесина може да се наложи към производствената схема да се добави и водоподготовка на дървесината.
      ПЕЛЕТИ ОТ ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА
       ...........................................................................................

 • Опаковки:
           - 1000кг полипропиленови, "Биг Бег" чували за индустриални нужди
           -     15кг полиетиленови торби за битови нужди
             * (15кг чували са опаковани по 70бр. или  1050кг на европалет)
         
 • Class A
 • 100% Натурални, широколистни пелети
 • ф 6 - ф8 , L 10-35 мм
 • > 4,9 kWh/кг
 • > 1,20 плътност
 • < 0,5 % пепел
 • < 8 % влажност
 • EN 14961-2:2011

 • Сертификати и контрол на производствения процес
      ПЕЛЕТИ ОТ ИГЛОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА
       ...................................................................................

 •    Опаковки:
           - 1000кг полипропиленови, "Биг Бег" чували за индустриални нужди
           -     15кг полиетиленови торби за битови нужди
             * (15кг чували са опаковани по 68бр. или  1020кг на европалет)

 • Class A
 • 100% Натурални, иглолистни пелети
 • ф 6, L 5-30 мм
 • > 4,6 kWh/кг
 • > 1,15 плътност
 • < 0,7% пепел
 • < 10% влажност
 • EN 14961-2:2011

 • Сертификати и контрол на производствения процес
PACKAGING
CONIFEROUS WOOD PELLETS
HARDWOOD PELLETS
SIERRA TRADE GROUP LTD.                                                                 ABOUT US         PRODUCTS          SERVICES          CONTACTS